Att ha ett mindfullt tal innebär att rikta vår uppmärksamhet till själva “Talet” som utgör  stor del av vårt sociala samvaro för att medvetliggöra omedvetna aspekter av oss själva. Konsekvensen av att inte vara mindfull leder ofta till att vi förlorar oss i själva samtalet vilket bidrar till mindre harmonisk tillvaro.

Mindfullt tal innebär att vara uppmärksam på:
- Etik
- Intentioner
- Kroppen

Etik
Vi bör varsamt välja vilka tankar vi skall uttrycka genom vårt tal. Vår ovisshet kan mycket enkelt smita där genom och skapa förödande konsekvenser. I den ädla åttafaldiga vägen under “rätt tal” hittar vi etiska principer som är till för att skapa bästa möjliga förutsättningar för utveckling av mindfulness.

Intentioner
Intention är att fråga sig varför jag skall säga det jag skall säga, innan jag skall säga det. Att ärligt ställa sig den frågan och intuitivt söka svar tenderar leda till att vår kommunikation blir mindre reaktiv dvs. ger oss mer utrymme att säga det som är väsentligt och konstruktivt

Kroppen
Att vara förankrad i kroppen när vi talar bidrar till att vi har mycket mer information om vad som egentligen pågår under samtalets gång. Egenskaper som empati, kärlek och omsorg kan dessutom mycket lättare träda fram när vi har kontakt med kroppen som alltid är förankrad i nuet. Förankring i kroppen skänker oss samtidigt ett skydd från andras negativitet.  

Sammanfattning
Att reflektera över mindfulness i relation till vårt tal för med sig massor av självkännedom. Vi kan bli medvetna om våra automatiska reaktionsmönster, och få direkt feedback när vi förlorar kontakten med oss själva. Praktiskt tips är att alltid försöka skapa ett utrymme innan vi skall tala och då uppmärksamt ta kontakt med kroppen för att intuitivt känna efter våra motiv och sedan låta det påverka vår respons.