Förnimmelser2

Förnimmelser
Vipassana meditation går ut på att lära känna verkligheten och de tre karakteristiska egenskaper som kommer till uttryck genom kroppsförnimmelser. Kroppen är alltid full av förnimmelser som vi inte alltid är medvetna om, men så snart vi ger kroppen vår uppmärksamhet så blir förnimmelserna uppenbara.

Kroppsförnimmelser består av fyra element som är;fasthet,rörelse,temperatur ochvätska och sammanfaller under tre grupper; behagliga,obehagligaochneutrala.

Fasthet
Här tillhör förnimmelser av hårdhet, styvhet, mjukhet, vikt och densitet. Du kan till exempel känna dessa förnimmelser när gravitationen pressar kroppen mot marken, meditationskudden eller stolen.

Rörelse  
Vibrerande, stickande, pulserande, sammandragande eller expanderande förnimmelser. Du kan till exempel känna dessa förnimmelser när du andas eller när det plötsligt börjar klia någonstans.  

Temperatur
Värme och kyla. Kroppens temperatur är i ständig förändring. Du kan kännatemperaturskillnader vid uppbyggning ochupplösning av smärta, eller vid in- och ut andning. 

Vätska
Till vätska tillhör; svett, tårar, saliv, fukt och klibbighet.  

Att göra sig bekant med dessa kroppsförnimmelser är centralt i vipassana. Genom det blir vi medvetna om att den fysiska upplevelsen och den mentala reaktionen är två olika processer. Vi reagerar oftast automatisk beroende på om förnimmelsen ärbehaglig,obehaglig, ellerneutral. Tillbehagbrukar vi reagera med begär, dvs vi vill gärna hålla fast vid upplevelsen. Känslor av girighet, snålhet, fåfänga är alla födda ur begär. Tillobehag reagerar vi oftast med motvilja. Känslor av ilska, hat, avsky och rädsla är alla födda ur motvilja. Till neutrala kroppsförnimmelser brukar vi reagera med tristess, uttråkning eller osäkerhet. Dessa känslor är mentala reaktioner på vår fysiska upplevelse och orsaken till att vi är i ständig konflikt med tillvaron. Genom att kunna särskilja dessa processer får vi möjlighet att släppa taget om reaktionerna och möta verkligheten så som den är.