Andningen som meditationsobjekt.

I vipassana gäller det att träna på att vara mindfull och andningen är en viktig aspekt, och med lite iaktagelse av den processen så blir vi varse om mycket annat. En viktigt sak att ha med sig när vi använder oss av andningen som ett meditaionsobjekt är att i vipassana inte kontrollerar andningen. Det är därför av vikt att vi låter andningen ha sin egen rytm hur än det är, från stund till stund. Anledningen till detta icke "kontrollerade" förhålningsätt är att det sparar oss mycket onödig kamp. Så snart vi sätter oss ner börjar iakta andningen så märker vi att den är stark kopplade med våra emotioner som i sin tur har stark koppling till våra tankar som i sin tur påverkar andningen.Upplever vi exempelviss ilska så tyr sig andningen på ett annat sätt än när vi upplever glädje. På så sätt kan vi få information om villka emotioner som är uppenbara i stunden, vi kan bli varse om "obeständigheten" i deras natur när vi iaktar hur det förändras i takt med andningen. Liksom mycket annat i livet har vi ingen kontroll över våra emotioner eller tankar, att försöka kontrollera dessa gör bara att vi bränner vår energi. Kontroll är någonting som ändå kommer att stundtals uppstå i meditation och även hela den processen kan iaktas, behovet att kontollera saker och ting är ett djupt rootat mönster som vi behöver träna på att släppa taget om. Att tilllämpa "okontrollerad" andning är därför ett bra verktyg för just det ändamålet. Det finns dock undantag då en tillgällig kontrollerad andning kan användas som ett verktyg för att ta oss genom olika hinder som dyker upp under vårt utövande på med vipassana, mer om detta under de fem hindren.

 

Denna sida är under uppbyggnad..