Tillämpning av vipassana meditation i sittande ställning erbjuder möjligheten att iaktta tillvarons djupaste aspekter. Det är just på den djupaste nivån vi behöver få insikt om tillvarons tre karakteristiska egenskaper för att slutligen befria oss från det lidandet som vi omdevetet skapar.

Tillvaron upplevs genom sex sinnen som tillhör kroppen;syn,hörsel,smak,lukt,känsel  ochsinnet. Därför är kroppen den enda länken med tillvaron och det är genom den vi når insikt.

Praktiskt tillämpning
För att få grepp om tillämpningen behöver vi förstå tre saker; sittställning, meditationsobjekt och meditationsmetod. Metoden beskriver grundläggande förhållningsätt till meditationsobjekten.  

Sittställning
Det finns några saker att tänka på när du skall välja sittställning. Det gäller att hitta en bekväm och stabil sittställning där ryggraden är rak och (om hälsan tillåter det) frit från stöd så det ger kroppen en kännsla av oberoende. Anledningen till detta är att om vi använder ryggstöd så har både tröttheten och sömnen större chans att dyka upp och få oss med sig. Du skall helst kunna sitta stilla under hela sessionen dvs. utan att röra någon kroppsdel. Vid längre sittingar särskillt om man är nybörjare så kan man få möta en del obehag i form av fysiska smärtor. Blir smärtorna outhärdliga är det naturligtvis tillåtet att röra sig för att skaka av obehaget. 

Här kan du se exempel på olika sittställningar.

Meditationsobjekt
I vipassana lär du dig till slut att använda hela tillvaron som meditationsobjekt dvs vara närvarande i alla livets aspekter. Men den färdigheten faller sig naturlig först efter en stunds praktiserande. Orsaken till detta är att djupare aspekter av tillvaron inte är uppenbara för oss förrän vi är förankrade i mindfulness. Därför börjar vi med det som är uppenbart, nämligen andningen. Anledningen till att just andningen är det primära meditationsobjektet har många orsaker och förståelsen av detta är av stort vikt . Andningen används som meditatiosobjekt i olika meditationstekniker och traditioner men i vipassana använder vi den på ett särskillt sätt.  Läs därför på om andningen för att få helhet om hur du tillämpar den som meditationsobjekt.

Meditationsmetod
När vi väl börjar sätta oss ner och observera andningen märker vi snart att det dyker upp andra upplevelser som vill ha vår uppmärksamhet, till exempel starka fysiska förnimmelser eller känslomässiga och mentala reaktioner. Att tillvaron intar dessa uttryck inom oss är helt naturligt och vårt jobb är att vara öppna i vårt förhållningsätt och välkomna dessa upplevelser allt eftersom de dyker upp. Vi håller inte fast vid andningen, utan är flexibla och släpper mjukt taget om den när det dyker upp en annan upplevelse som fångar vår uppmärksamhet och är mindfulla med den tills den naturligt förändras. När vi inte har någon särskilt utstickande upplevelse återvänder vi alltid andningen som alltid finns där.      

Observations metod 

Bilden ovanför illustrerar ett exempel på hur du kan förhålla dig till meditaionsobjekten allt eftersom de förändras. Cirkeln i mitten är ditt primära objekt. När du upplever att något annat objekt naturligt börjar sticka ut, välkomnar du det och är mindfull med det. Du har aldrig någon kontroll över i vilken ordning upplevelser börjar sticka ut, utan det gäller att vara öppen och flexibel i sitt sätt. Om du inte har någon utstickande upplevelse så återvänder du alltid till andningen.