Koncentration (samadhi) är en mental faktor och kan definieras som en förmåga hos sinnet som kan stanna kvar vid ett objekt i taget utan avbrott. Det gäller att uppnå en viss nivå av koncentration, och med den balanserande faktorn (sati) mindfulness kan man penetrera genom tillvarons djupaste skick och uppnå nibbna. Koncentrationen i vipassana har flera syften. Det främsta syftet är att sida med sin egen styrka utveckla en kontiunitet av mindfulness, vilket endast kan ske i nuet. På grund av detta behöver koncentrationen stanna kvar vid objekten som uppenbarar sig i tillvaron från ögonblick till ögonblick. Ett anna syfte är också också att stänga ute "De fem hindren". Vilket sker eftersom vid stark koncentration inte finns mycket uttryme till reaktivitet. 

Utveckling av koncentration
Det finns en mängd olika tekniker samt metoder för utveckling av koncentration och tillvägagångssätt kan skilja sig från lärare till lärare, tradition till tradition. Rena koncentrationsmeditationer kallas "Samatha" meditationer. Utveckligen av koncentration sker i etaper och olika steg, dessa kallas för "Jhanas", vilka också för med sig olika, oftast "njutningsfulla" sinnestillsånd. Många förväxlar dessa tillstånd med "mål" något som man tror är syftet med själva meditationen. I sjävla verket kan en sådan missupfattning leda till att man utvecklar ännu ett begär till ett tillstånd som är obeständigt i sin natur och därmed skapa onödigt lidande för både sig själv och andra. 

Övningar / Metoder 
Det finns en mängd olika metoder/verktyg för att öva upp koncentrationen. Den mest vanliga är att välja ett meditationsobjekt, vilket vanligtvis är andningen och sedan medvetet, ständigt och uppmärksamt fokusera på just det valda meditationsobjektet och ignorera andra upplevelser. Genom att ständigt återvända till ett valt meditationsobjekt stäks och tränas koncentrationen. I vipassana meditationen så använder man sedan en viss uppnåd "ingångs koncentration" för att sedan betrakta andra förändeliga aspekter av våra upplevelser. Ett annat sätt att öva upp koncentrationen är att följa våra upplevelser från "ögonblick till ögonblick" och vara klart medveten om vilka dessa är just när dem uppstår. Ett nyttigt verktyg vid just denna "ögonblick till ögonblick" koncentrationsmetoden är "mental notering". 

 

Denna sida är fortfarande under konstruktion 

 

http://www.angelfire.com/indie/anna_jones1/vip-jhana.html

http://www.vipassana.com/resources/8fp7.php